DONERA

Search Website

Zakat Al-Fitra

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?

0kr

0kr

0kr

0kr

Doner

At Give Zakat Al-Fitra

Ved at betale Zakat Al-Fitra på denne side giver du Al-Ayn tilladelse til at betale Zakat Al-Fitra på dine vegne. Beløbet per person er 60 DKK (med intentionen om at det erstatter 3 kg ris og ethvert overskud af det som Sadaqa).

Zakat Al-Fitra (Fitrana) fra Storbritannien kan placeres i Al-Ayns Sadaqa-bokse når som helst i løbet af Ramadan-måneden, indtil middag på Eid-dagen (eller Salatul Eid, hvis man beder den). Zakat Al-Fitra kan også betales på denne side, samtidig med at man giver Al-Ayn fuldmagt til at foretage betalingen af Zakat Al-Fitra på dine vegne.

Bemærk venligst, at det er obligatorisk for sponsorer at betale Zakaten for det forældreløse barn, de sponsorere. Betalingen skal være proportional med mængden af barnets forsørgelse, som sponsoren dækker. Som en forsigtighedsforanstaltning kan sponsoren betale det fulde beløb af Zakaten. Hvis de ikke har betalt i tidligere år, bør de også betale som en forsigtighedsforanstaltning med intentionen (Niyya) om “Al-Qurba Al-Mutlaqa” (søgen nærhed til Allah).

Vigtig Information Om Zakat al-Fitra

Hvem skal betale Zakat Al-Fitra?

Zakat Al-Fitra er en betaling, der er obligatorisk for enhver muslim, der er moden (baligh), ved sine fulde fem, ved bevidsthed og økonomisk i stand (dvs. i stand til at dække leveomkostningerne for sig selv og sin familie for et år, eller har et erhverv, hvorved de er i stand til at møde det). Zakat Al-Fitra bør også betales på vegne af alle forsørgede, unge som gamle.

Hvor meget er Zakat Al-Fitra?

Zakat Al-Fitra er en sa’a (3 kg) af en almindelig basismad i dit land (f.eks. ris). Du kan også betale det monetære ækvivalent af 3 kg af sådan mad i din lokale valuta.

Kan jeg betale Zakat Al-Fitra uden at specificere, at det er det monetære ækvivalent af en basismad?

Du skal have intentionen om, at det beløb, du betaler, svarer til 3 kg af en almindelig basismad i dit land.

Skal jeg beregne Zakat Al-Fitra baseret på omkostningerne ved basismaden i mit land eller i det land, hvor de nødlidende vil modtage Zakaten?

Zakat Al-Fitra bør beregnes baseret på omkostningerne i det land, du befinder dig i.

Hvor meget er Zakat Al-Fitra i Danmark?

Zakat Al-Fitra i Australien kan betales som 60 DKK, hvilket er det monetære ækvivalent af 3 kg ris.

Hvornår skal jeg betale Zakat Al-Fitra?

Zakat Al-Fitra kan betales når som helst i løbet af Ramadan-måneden, indtil middag på Eid-dagen (eller indtil Eid-bønnen for dem, der beder den).

Er det tilladt at betale Zakat Al-Fitra online, MobilPay eller via bankoverførsel?

Ja, men der er to krav her:

  1. Du skal give den modtagende organisation (f.eks. Al-Ayn) fuldmagt til at betale Zakat Al-Fitra på dine vegne.
  2. Pengene skal være modtaget af de nødlidende før middag på Eid-dagen, da betydningen af azl (at sætte pengene til side) ikke gælder for elektroniske overførsler. At give Zakat Al-Fitra til Al-Ayn opfylder denne betingelse.
Skal jeg betale Zakat Al-Fitra for det barn, jeg sponsorere?

Ifølge en religiøs afgørelse er det obligatorisk for sponsorer at betale Zakat Al-Fitra for det forældreløse barn, de sponsorere. Betalingen skal være proportional med andelen af barnets forsørgelse, som sponsoren dækker. For eksempel, hvis du dækker hele deres forsørgelse, skal du betale det fulde beløb. Hvis du dækker halvdelen af deres forsørgelse, skal du betale halvdelen af beløbet, og så videre. Som en forsigtighedsregel kan du vælge at betale det fulde beløb af Zakaten.

Hvad hvis jeg ikke har betalt Zakat Al-Fitra i tidligere år for det barn, jeg sponsorere?

Hvis du ikke har betalt Zakat Al-Fitra i tidligere år, bør du nu betale dette som en forsigtighedsforanstaltning, med intentionen (niyya) om “Al-Qurba Al-Mutlaqa” (at søge nærhed til Gud).